Biuro parafialne

CZYNNE: 

Poniedziałek – Piątek 
w godz. 8:3011:00
Wtorki i Piątki 
w godz. 17:00 – 18:00 
(w okresie od listopada do kwietnia po Mszy św. wieczornej) 

ISTOTNE INFORMACJE:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w I sobotę miesiąca w czasie Mszy św. wieczornej.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Pozwolenie na udzielenie sakramentu poza własną parafią (jeżeli dziecko jest z innej parafii)
4. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:

- akt urodzenia dziecka

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli nie są z naszej parafii)

- dane rodziców chrzestnych (wiek i adres) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowani, żyjący w związku sakramentalnym). Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

- zaświadczenie z odbytego skupienia dla rodziców i rodziców chrzestnych

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

- świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu)

- dowody osobiste

- ksero świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

- zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim

- trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe)

- zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej

- dane świadków

- licencję na błogosławieństwo poza parafią lub pisemne pozwolenie na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i błogosławieństwo małżeństwa poza parafią np. w Sanktuarium w Kodniu.

SAKRAMENT CHORYCH:

- odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią św. są: w Kodniu i Zabłociu w I piątek miesiąca

- w pozostałych wioskach w I sobotę miesiąca

- nadzwyczajny szafarz komunii św. zanosi ją chorym i starszym po uprzednim zgłoszeniu.

- w nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze.

POGRZEB:

- dostarczyć akt zgonu

- zaświadczenie o przyjętych sakramentach, gdy zmarły był w szpitalu

- zaświadczenie o miejscu na cmentarzu, jeżeli było zarezerwowane

- pisemne pozwolenie ks. Proboszcza parafii w której zmarły zamieszkiwał na pogrzeb np. w Kodniu