DOMOWNICY KLASZTORU KODEŃSKIEGO

 1. o. Bernard Briks – Superior wspólnoty kodeńskiej, rekolekcjonista
 2. o. Piotr Wójcik – I. Radny
 3. o. Mirosław Skrzydło – II. Radny, rzecznik prasowy sanktuarium
 4. o. Damian Dybała – III. Radny, proboszcz parafii św. Anny, kustosz sanktuarium, dyrektor Domu Pielgrzyma, ekonom klasztoru
 1. o. Franciszek Chrószcz – egzorcysta diecezjalny, referent misyjny
 2. o. Leonard Głowacki
 3. br. Józef Goleń
 4. br. Jarosław Łyskawka
 5. br. Adam Makarewicz
 6. o. Roman Nisiewicz
 7. o. Mateusz Pawłowski – wikariusz parafii św. Anny
 8. o. Ryszard Sierański
 9. o. Sebastian Stasiak
 10. o. Henryk Stempel
 11. br. Hubert Wichłacz – recepcjonista Domu Pielgrzyma
 12. br. Mariusz Wojdowski – szef kuchni „Jadłodajni u Oblatów” w Domu Pielgrzyma

Wszyscy domownicy klasztoru kodeńskiego pracują w duszpasterstwie pielgrzymów.

*****

Poza klasztorem w Kodniu – ze względu na stałe zaangażowanie duszpasterskie – przebywają:

o. Jan Domański – Zabłocie k. Kodnia

o. Karol Lipiński – Wierszyna k. Irkucka (Rosja)

o. Stanisław Paliński – Lublin