DOMOWNICY KLASZTORU KODEŃSKIEGO

 1. o. Sebastian Wiśniewski – Superior wspólnoty kodeńskiej, rekolekcjonista, dyrektor Domu Pielgrzyma, ekonom klasztoru
 2. o. Damian Dybała – I Radny, proboszcz parafii św. Anny, kustosz sanktuarium,
 3. o. Krzysztof Tarwacki – II Radny
 4. o. Piotr Wójcik – III Radny
 1. o. Franciszek Chrószcz – egzorcysta diecezjalny
 2. br. Andrzej Błażejewski
 3. o. Leonard Głowacki
 4. o. Włodzimierz Jamrocha – rekolekcjonista
 5. o. Jan Klubek
 6. br. Jarosław Łyskawka
 7. br. Adam Makarewicz
 8. o. Roman Nisiewicz – rekolekcjonista
 9. o. Mateusz Pawłowski – wikariusz parafii św. Anny
 10. o. Ryszard Sierański
 11. o. Sebastian Stasiak – referent misyjny, rzecznik prasowy sanktuarium
 12. o. Henryk Stempel
 13. br. Mariusz Wojdowski – szef kuchni „Jadłodajni u Oblatów” w Domu Pielgrzyma

Wszyscy domownicy klasztoru kodeńskiego pracują w duszpasterstwie pielgrzymów.

*****

Poza klasztorem w Kodniu – ze względu na stałe zaangażowanie duszpasterskie – przebywają:

o. Jan Domański – Zabłocie k. Kodnia

o. Karol Lipiński – Wierszyna k. Irkucka (Rosja)

o. Bernard Briks – Wierszyna k. Irkucka (Rosja)

o. Stanisław Paliński – Lublin